Použitie okenných fólií

 

OKENNÁ FÓLIA EXTERIÉROVÁ

Mimoriadne kvalitná fólia určená na zakončovanie špár okolo okien zvonkajšej strany objektu. Vytvára paropriepustnú prepážku umožňujúcu prestupvodnej pary z pripojovacej špáry medzi okenným rámom a murivom do exteriéru.Odvodom vlhkosti zaisťuje dlhodobo kvalitu tepelne izolačných vlastností PUpeny a tým prípadnej tvorbe plesní. Vonkajší povrch Okennej fólie EXT je možnéomietať všetkými bežnými typmi omietok.

 

OKENNÁ FÓLIA INTERIÉROVÁ

Vysoko kvalitná štvorvrstvová fólia určená k parotesnému zakončovaniu špár okolo okien z ​​vnútornej strany objektu. Vytvára parotesnú prepážku proti prestupu plynov a vodnej pary do vypenenej špáry medzi okenným rámom a murivom. Zvyšuje izolačnú schopnosť výplne špáry a bráni zaplesneniu. Vonkajší povrch Okennej fólie je možné omietať všetkými bežnými typmi omietok a pretierať maliarskymi a inými farbami.