Starostlivosť o plastové okná

Znižovanie vlhkosti nieje jedinou úlohou moderného vetrania. Kompletnou a kvalitnou údržbou okien sa zabezpečuje automaticky dlhšia životnosť plastových okien.

Vlhkosť plastových okien

je charakteristická zrážaním teplého a studeného vzduchu, ktorý sa kondenzuje. Významný vplyv na rosenie okien má jesenné a zimné počasie. Veľká vlhkosť v byte je na príčine rosenia plastových okien, vytvárania plesní v rohoch a na ostení okien. Najlepšou prevenciou proti roseniu okien je pravidelné vetranie na 10 - 15 minút  a vykurovanie interiéru. Pre dlhodobú vnútornú klímu obytného prostredia je nevyhnutné dosiahnuť ustálenú relatívnu vlhkosť 40 až 50 %, pri teplote 20 až 22°C. Odborníci odporúčajú stavať nehnuteľnosti smerom na južné strany, kde slnečné žiarenie zvyšuje povrchovú teplotu skla.

Ako zabrániť roseniu okien

regulácia vlhkosti v byte

obnova vydýchaného vzduchu

odvedenie zápachu a škodlivých látok

regulácia teploty

zabezpečenie prívodu vzduchu pre prípadné spaľovanie (sporák, kotol)

 • prirodzené vetranie
  (špárové vetranie, vetranie oknom, vetranie šachtou)
 • nútené vetranie
  (odvetrávacie zariadenie, klimatizácia)

Vetranie v letnom období alebo sklopná poloha okna pre permanentnú výmenu vzduchu. Zanedbateľné roziely medzi vonkadjšou teplotou a teplotou vo vnútri. Prievan alebo vietor neovplyvňujú polohu okna.

Nárazové vetranie je vhodné v zimnom období. Plastové okno otvoríme dokorán pre rýchlu výmenu vzduchu. Okno nenechávame bez dozoru, aby prievan a vietor nenapáchal škody.

Najúčinnejšie a najrýchlejšie byt vyschne, ak vetráme v suchom počasí. Chladný vonkajší vzduch obsahuje malé množstvo vlhkosti, preto je schopný, ak je vyhriaty, pohltiť väčšie množstvo vlhkosti. Tieto postupy by sa mali opakovať 3 – 4 razy. Výsledok je najskôr viditeľný až po dvoch týždňoch.

Vysúšanie vlhkosti v byte

 1. Mimo vykurovacej sezóny pri nadmernej vlhkosti – letné vetranie
  - dostatočné vetranie v lete je najúčinnejším a najlacnejším spôsobom, ako byt vysúšať,
  - často vytvárať prievan a okná nechávať dlhodobo pootvorené (vyklápačky).
 2. Počas vykurovacej sezóny pri nadmernej vlhkosti – na začiatku vykurovacej doby zvýšte vykurovanie a vetrajte podľa postupu:
   - vetrať spôsobom nárazového vetrania, t.j.okná otvoriť dokorán,
   - vytvoriť prievan, prevetranie bytu cca 5min. pri otvorenom okne,
   - okná nenechávať dlhodobo pootvorené (vyklápačky),
  - všetky okná zatvoriť a celý byt úplne vykúriť,
  - po 3 – 4 hod. je vzduch nasýtený a môžete postup zopakovať.
Výpočet teploty rosného bodu pri vonkajšej teplote ovzdušia -15 °C
Teplota vzduchu vo vykurovanom priestoreTeploty rosného bodu pri rôznych relatívnych vlhkostiach vo vykurovanom priestore
(°C)40%50%60%70%80%
184,217,4310,1212,4514,5
195,108,3511,0613,415,47
205,999,2612,0014,3616,44
216,8910,1812,9415,3217,42
227,7811,1013,8816,2718,39
238,6812,0214,8117,2319,36
249,5612,9315,7518,1920,33

Napr. pokiaľ doma máme 21°C a vlhkosť vzduchu 50%, je treba, aby všetky predmety v miestnosti mali minimálnu povrchovou teplotu 10,18°C. Pokiaľ teplota akéhokoľvek predmetu (vrátane okennej tabule) bude nižšia než uvedená povrchová teplota 10,18°C vzniká kondenzát = rosenie.

Čistenie plastových okien

Plastové okná je nevyhnutné v celom rozsahu najmenej dvakrát ročne zbaviť nečistôt a ošetriť doporučenými prípravkami. Pri dodržaní nasledovných odporúčaní garantujeme dlhšiu estetickú hodnotu a kvalitu okien.

Kovanie
treba pravidelne kontrolovať a mazať všetky jeho pohyblivé časti a uzavieracie miesta. U časti kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, je nutné kontrolovať ich opotrebenie. Je dôležité si zapamätať, používať len také čistiace prostriedky, ktoré nespôsobujú koróziu.

Tesnenie
je najvhodnejšie ošetrovať silikónovým olejom. Musí sa pravidelne kontrolovať a dbať, aby neprišlo do styku s agresívnymi prípravkami a nezničilo sa.

Sklo
čistíme bežnými čistiacimi prostriedkami, najčastejšie horúcou vodu v spojení nejakého saponátu na čistenie okien. Otlačky prstov, škvrny po tmely a mastné nečistoty je možné odstrániť rozpúšťadlami ako je acetón, čpavok. Je veľmi dôležité, aby spomínané čistiace prípravky neprišli do styku s tesnením.