Školy

okres NITRA

Základná škola Močenok rekonštrukcia a výmena plastových okien

okres Topoľčany

Základná škola Solčany - výmena starých, za nové plastové okná v rámci rekonštrukcie budovy

Základná škola Prašice - výmena starých, za nové plastové okná, v rámci rekonštrukcie budovy

okres Pieštany

Škôlka Moravany nad Váhom