Plastové okná v čase

Od začiatku histórie výstavby budov, je okno jednou zo základných architektonických zložiek. Okná vytvárajú dojem priestoru, dokážu zladiť vonkajšie a vnútorné prostredie.

História dnes najviac populárnych plastových okien nesiaha až tak ďaleko, no za tento čas sa výrazne zvýšila ich kvalita a dizajn, vďaka stále zlepšovanému a sledovanému vývoju výroby. 
Plastové okná sa na trhu začali objavovať v 60.rokoch v Nemecku, ku nám sa tento trend dostavil len asi pred 15 rokmi. Vznik plastových okien podmienila snaha výrobcov uviezť na trh materiál , ktorý by spĺňal technické požiadavky klienta a bol finančne dostupný. K tejto myšlienke prispel rozmach výroby plastov v 50. rokoch v Nemecku a USA. Tak sa plast postupne začal používať pri výrobe okien a plastové okná sa stali hitom po celom svete.

V Nemecku sa rýchlo na to stali PVC okná bežnou záležitosťou. Zákazníci boli spokojní, dizajn veľmi lákavý a moderný. Samozrejme, za súčasnou výrobou plastových okien sú roky výskumu a technického i historického vývoja. 
Prvá okenná konštrukcia bola jednokomorová, alebo  dvojkomorová so zasklievacími lištami z vonkajšej strany a s veľmi jednoduchým kovaním. Samozrejme, že odvtedy sa výrazne zlepšili zvukové i izolačné vlastnosti.

Plastové okná sú vyrábané z tvrdých PVC profilov extrudovaním za tepla na závitkových lisoch. Priamo na lisovacích linkách i v laboratóriách firiem sa sleduje ich kvalita a posudzuje sa vydanými osvedčeniami.